Ring oss på 0533-69 10 40

Integritetspolicy

Säffle Ekonomernas Integritetspolicy fr. o. m. 2018-05-25

Vi hanterar och samlar in personuppgifter om våra kunder, leverantörer och samarbetspartners. Syftet med denna policy är att informera dig om hur vi samlar in, använder och skyddar de personuppgifter som vi samlar in.

Personuppgifter:

Med personuppgifter innefattas all information som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person. Typiska personuppgifter är personnummer, namn och adress.

I vårt arbete krävs det att vi samlar in och behandlar olika typer av personuppgifter. Vi värnar om våra kunders personliga integritet och behandlar alla personuppgifter varsamt och respektfullt, i enlighet med gällande lagstiftning. För att försäkra oss om att ingen otillåten kommer åt dina uppgifter använder vi oss av passande och rimliga fysiska, tekniska och organisatoriska säkerhetsåtgärder.

Behandling av personuppgifter:

Vid beställning av våra olika tjänster inkommer du som kund med personuppgifter till oss. Personuppgifterna vi erhåller registreras hos oss och används för att kunna upprätta avtal och administration av beställda tjänster, samt för att kunna utföra tjänster där det krävs att personuppgifter uppges eller används.

Den rättsliga grunden för personuppgiftsbehandling är alltså att vi ingår ett avtal med de registrerade.

Vi behåller dina personuppgifter så länge det krävs för att vi skall kunna fullfölja och administrera dina köpta tjänster.

Enligt den svenska bokföringslagen och bokföringsnämnden ska all bokföring (alla kvitton, all dokumentation och samtliga underlag för all din bokföring) arkiveras i minst sju år. Då vi ingått avtal om att sköta din bokföring sparar vi således dina underlag i minst sju år.
Vi kan också komma att behandla och lagra personuppgifter som åtgärd enligt Lag (2017:630) om åtgärder mot penningtvätt och finansiering av terrorism.
De personuppgifter vi behandlar samlas in dels från den registrerade själv, dennes ombud eller externa adresskällor.

Har du samtyckt till att vi kan spara dina kontaktuppgifter för att översända information och marknadsföring har vi kvar uppgifterna till dess att du meddelar att vi skall ta bort dina uppgifter.

Direktmarknadsföring:

Vi kan komma att behandla personuppgifter för att översända direktmarknadsföring om våra tjänster och den lagliga grunden är intresseavvägning för att tillgodose vårt berättigade intresse av att under en begränsad tid och i en begränsad omfattning kunna informera om våra tjänster till en speciellt utvald målgrupp. De personuppgifter som kan komma att behandlas är namn, telefon, mail samt postadress till en person på dennes arbetsplats. Informationen kan komma att skickas per mail eller post och motsvarande kontaktvägar för kommunikation.

Du kan när som helst meddela att dina personuppgifter inte skall behandlas.

Du kan lämna ditt samtycke till att vi behandlar dina personuppgifter för marknadsföringsändamål och vi kan då skicka marknadsföring till dig. I detta fall är samtycke den lagliga grunden. De uppgifter vi kan behandla är samma som ovan angivna. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke.

När du söker ledig tjänst hos oss:

Vi behandlar också dina personuppgifter när du söker lediga tjänster eller anmäler ditt intresse för anställning hos oss. Vi använder dina inlämnade personuppgifter endast för det ändamål för vilka du lämnat dem.

Överföring och utlämning av personuppgifter:

Delar av personuppgifterna vi fått in lämnas vidare till olika myndigheter, framför allt Bolagsverket och Skatteverket. Detta görs för att vi skall kunna fullfölja våra förpliktelser i enlighet med ingångna avtal.

Dina personuppgifter kan också komma att lämnas ut till leverantörer av IT-tjänster, såväl inom som utanför EU/EES. Vi är personuppgiftsansvariga och våra leverantörer blir personuppgiftsbiträden. Dessa är skyldiga att följa våra instruktioner och får inte använda uppgifterna för andra ändamål. De skall dessutom vidta vissa tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna.

Vi kan lämna ut personuppgifter även till andra än ovan för att följa lagar och föreskrifter, en begäran eller ett föreläggande från en behörig domstol eller myndighet, samt för att tillgodose våra berättigade intresse av att fastställa, göra gällande och försvara rättsliga anspråk.

Dina rättigheter.

  • Rätt till information: Du har rätt att få en kopia av den information vi sparar om dig utskickad kostnadsfritt.
  • Rättning av felaktiga uppgifter: Om du märker att information som vi har på dig inte stämmer har du rätt be oss uppdatera och korrigera information.
  • Radering av uppgifter: Du kan kräva att vi raderar information som vi har om dig, detta förutsätter att vi inte har något lagligt krav att behålla denna information.
  • Dataportabilitet: Du har i vissa fall rätt att be oss om att vi skickar över den information vi samlar till en annan organisation.
  • Dra tillbaka samtycke: Du har alltid rätt att dra tillbaka ett samtycke du gett till oss.
  • Klagomål: Du har rätt att skicka in klagomål till oss om du upplever att vårt arbete inte stämmer överens med denna integritetspolicy och/eller den gällande dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig:

Personuppgiftsansvarig är Säffle Ekonomerna (S.E i Säffle Aktiebolag)

Vallgatan 25, 66143 Säffle

Telefon: 0533-691040

Mail: info@saffleekonomerna.se

Vänligen kontakta oss om du vill ha information om vilka personuppgifter om dig vi behandlar (registerutdrag), om du vill begära rättelse eller radering av personuppgifter eller begränsning av behandling av dina personuppgifter.

Datum för publicering:  2018-05-25

Uppdaterad: 2018-05-25

Therese Larsson tar över Bengtsfors Ekonomerna

Från och med 1 juli 2017 har Therese Larsson tagit över Bengtsfors Ekonomerna, där hon tidigare varit anställd. Vårt samarbete med Bengtsfors Ekonomerna fortsätter precis som vanligt även hädanefter. Vi önskar Therese stort lycka till!

Vi hälsar Larisa Andersson välkommen till personalstyrkan!

Larisa

Säffle Ekonomerna växer och vi är glada att presentera vårt senaste tillskott Larisa Andersson, som främst kommer att jobba med redovisning och administration hos oss.

Larisa kommer ursprungligen från Ryssland där hon både studerat företagsekonomi på magisternivå och jobbat som ekonom i flera olika företag. 2006 förde kärleken henne till Sverige, och hon har här jobbat både som bankkassör och ekonomiassistent.

Vi hälsar Sara Kjellebäck välkommen till personalstyrkan!

Sara

Vi är mycket glada över att presentera Sara Kjellebäck, vårt senaste tillskott till personalen på Säffle Ekonomerna.

Sara kommer främst att jobba med redovisning och administration, och hon tar över efter vår trotjänare Ewa Wittemyr som nu har gått i pension.

– Det känns jättebra att börja jobba på Säffle Ekonomerna, det är kul med nya utmaningar! säger Sara, som är civilekonom i botten och tidigare har jobbat på bland annat bank, Försäkringskassan, Skatteverket och senast på AB Bräcke Ängar i Åmål.

Nu är en av årets ”pucklar” passerad

12 februari = december momsen som  äntligen är klar och vi hann med alla i år också- med nöd o näppe men med lojala medarbetare o lite övertid så fixade det sig. Nu ska vi pusta lite …. men sen blir det nya tag!

God Jul

Vi önskar er alla en God Jul och ett Gott Nytt År.

Företagsförvärv

Från och med den 1 dec. 2013 är Företagstjänst i Bengtsfors AB ett helägt dotterbolag till Säffle Ekonomerna AB.

Vi hälsar Tomas,  Jeanette och alla nya kunder välkomna i gänget.

Öppet hus under 20-års jubileumet

saffleekonomerna_20ar

Torsdagen den 14/11 mellan kl 15-20 har vi Öppet Hus på Säffle Ekonomernas kontor. Vi firar då att vi har funnits i hela 20 år. Du är självklart väldigt välkommen att fira det tillsammans med oss på Vallgatan 25 i Säffle.

Logga in på SE Analys