Är vår alltiallo och sköter om oss andra. Hon jobbar främst med redovisning, löner och administration.

susanne@saffleekonomerna.se
0533-69 10 45